Bouet Cavaliers

- kærligt opdræt af Cavalier King Charles Spaniel!

SundhedCurly Coat / Dry Eye Syndrome (CCS)  -   avlsrestriktion


Curly Coat /Dry Eye Syndrome (CCS) er en arvelig lidelse, der skyldes en genmutation.

I Danmark viser det sig, at udbredelsen af CCS er størst hos de brogede (blenheim og tricolour), men helfarvede kan også have de defekte gener.


Symptomerne på sygdommen kan variere fra milde til svære.


Eksempler på symptomer er:


- hvalpen trives som regel ikke

- krøllet / bølget fedtet pels – kan udvikle sig til alvorlige hudproblemer

- øjenproblemer, udtørring af øjne, øjensmerter, skader på hornhinden, inflammation


Hvalpen vil mistrives i en sådan grad, at den bør aflives. Både for dens egen skyld og for evt. hvalpekøberes skyld. En sådan hund vil kræve daglig intens omsorg med medicinske bade og drypning af øjne livet igennem.


 

Episodic Falling Syndrome (EFS)   -   avlsrestriktion


Episodic Falling Syndrome (EFS) er en arvelig lidelse, der skyldes en genmutation. Sygdommen blev første gang beskrevet i 1960'erne. Sygdommen er beskrevet hos flere racer, her i blandt Cavalier King Charles Spaniel (CKCS), Skotsk Terrier, Bischon Frisé, Boxer, Dalmatiner og Shetland Sheepdog.


I Danmark viser det sig, at udbredelsen af EFS er størst hos de helfarvede (ruby og black and tan), men brogede kan også have de syge gener.


Symptomerne på sygdommen kan variere fra milde til svære.


Eksempler på symptomer er:


- let tab af balance- og/eller koordinationsevne

- stiv/stikkende gang

- krumning af ryggen

- krampe i kæbemuskulaturen

- spasmer/kramper i for - og/eller bagben

- problemer med at rejse sig


Symptomerne nævnt er blot eksempler. Der forekommer andre og fælles for dem alle er, at de ses i mildere eller sværere grad. Klassisk for EFS er, at hunden er ved bevidsthed under anfaldene og at hunden ikke umiddelbart er smertepåvirket.


Anfald kan udløses ved motion, ophidselse, stress eller varme, og de fleste hunde er stort set upåvirkede efter et anfald.


EFS viser sig typisk før 5 måneders alderen, men kan vise sig i alle aldre, forekommer hos begge køn og indenfor alle fire farvevarianter. Diagnosen EFS stilles ud fra en DNA test.


EFS kan i nogle tilfælde behandles med stoffer, der også bruges til dyr med epilepsi, men virkningen er ofte begrænset.


Kilde: Cavalierklubben

__________________________________________________________________________________________________________

Forklaring på hjerteattestresultat   -   avlsrestriktion


Cavalierhjerter - En forklaring på hvad sygdommen er, og hvad vi kan læse på attesten.


Sygdommen endocardiose hedder mere præcist myxømatøs mitralklapsygdom. Det er en langsomt fremadskridende sygdom, som primært rammer den store hjerteklap i venstreside (mitralklappen). Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen, hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret.


Ved hjerteskanning kan tidlige ændringer ses ved at hjerteklappen fortykkes og buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer, hvilket kaldes mitralprolaps. Senere i sygdomsforløbet bliver hjerteklappen utæt, hvilket dyrlægen vil kunne høre som en mislyd på hjertet. Endvidere kan størrelsen af klappens utæthed (blod som løber i den forkerte retning) bedømmes ved at bruge en  hjerteskannings farve Doppler teknik, hvor utætheden angives som jet størrelse i %. I de fleste tilfælde vil hunden være uden andre kliniske tegn på sygdom, indtil nogle år efter mislyden er konstateret. Typiske kliniske tegn vil da være nedsat motionsevne, natteuro, hoste og åndenød.


De seneste års forskning har vist, at sygdommen har en høj grad af arvelighed. Derfor er der startet et avlsprogram i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), specialuddannede praktiserende dyrlæger, Dansk Kennel Klub (DKK) og Cavalier King Charles Klubben i Danmark, hvor hunde med tydelige tidlige tegn på sygdommen sorteres fra, inden de bliver brugt til avl. Hermed udelukkes de hunde fra avl med allerstørst risiko for at udvikle denne sygdom i en (alt) for tidlig alder.


__________________________________________________________________


Tidlige kliniske tegn som bruges til at udvælge de bedste hunde til avl:


Mislyd er en ”suselyd”, som dyrlægen kan høre med sit stetoskop, når mitralklappen er utæt. Mislyden gradueres fra 0 til 6. Grad 0 betyder, at dyrlægen ikke kan høre nogen mislyd. Grad 1 og 2 er milde utætheder, hvor grad 3 og 4 er mere alvorlige. Ved grad 5 og 6 er utætheden så kraftig, at den kan mærkes som en snurren, hvis hånden lægges på venstre side af brystkassen.


Uskyldige mislyde (= fysiologiske mislyde = uskyldige flow mislyde) er ”suselyde”, som kan høres, når hjerteklapperne ikke er utætte og menes derfor ikke at have noget med sygdommen at gøre. Oftest formodes uskyldige mislyde at være en følge af en hurtig blodgennemstrømning ud af hjertets hovedpulsåre (= aorta).


Mitralprolaps: Ordet prolaps betyder fremfald, i dette tilfælde fremfald af mitralklappen op imod venstre hjerteforkammer, når hjertet trækker sig sammen. På billederne fra hjerteskanningen kan graden af mitralprolaps måles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer. Mitralprolaps gradueres fra 0 til 3, hvor grad 0 er ingen mitralprolaps, grad 1 er mild mitralprolaps, grad 2 er moderat mitralprolaps og grad 3 er svær mitralprolaps. Undersøgelser har vist, at jo mere mitralprolaps unge hunde har, desto større risiko er der for, at de udvikler sygdommen i en tidlig alder.


Hundens alder:  Da myxomatøs mitralklapsygdom er en langsom fremadskridende sygdom, så er det vigtigt at tage hundens alder med i betragtning, både når graden af mislyd og mitralprolaps vurderes. En ung hund med en grad 2 eller grad 3 mitralprolaps er altså allerede ramt af sygdommens tidlige faser, hvorfor det kan være et spørgsmål om tid, inden der vil udvikle sig en utæthed, der kan høres som mislyd. En ung 1 ½ - årig hund, der således allerede har udviklet en prolapsgrad på 2 kan være ”betænkelig” avlsmæssigt, hvorimod en 8-årig hund med en grad 2 mitralprolaps kan være ganske fin, hvis den ingen mislyd har.


En større svensk undersøgelse har vist, at næsten alle Cavalier’er har udviklet en mislyd, når de fylder 10 år, men ”kun” 15-20% er aflivet eller døde som følge af sygdommen ved 10 års-alderen. En logisk følge af alders-afhængigheden er, at jo ældre hunden er ved undersøgelsen, desto mere ved man med sikkerhed om, i hvor høj grad hunden er ramt af sygdommen.


 


         


   

   Ingen Mitralprolaps                     Svær Mitralprolaps


               ( Grad 0 )                                  ( Grad 3 )


På tegningen ses venstre hjerteside bestående af venstre forkammer (VF) og venstre hjertekammer (VH). Mitralklappen (rød) adskiller venstre forkammer fra venstre hjertekammer, og det ses, hvordan mitralklappen holdes tilbage af ”tråde”, som er fastgjort til hjertemuskulaturen (skraveret). Trådene sikrer, at mitralklappen fungerer som en ”envejs-ventil”. Blodet fra venstre forkammer (som kommer iltet fra lungerne) passerer mitralklappen, når hjertemusklen afslappes.


Når hjertet trækker sig sammen, så lukker mitralklappen og blodet føres ud igennem hovedpulsåren (A = aorta). Tegningen til højre viser en svær grad af mitralprolaps, hvor mitralklappen ”buler op” mod venstre forkammer når hjertet trækker sig sammen. Udfra hjerteskanningsbilleder kan mitralprolaps opmåles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer (gul streg på tegningen til højre). 
 Kilde: Lisbeth Høier Olsen, lektor, dr.med.vet.- Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole - Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

__________________________________________________________________________________________________________

Patellaluxation (PL)  -  (ikke et krav - frivillig undersøgelse)


Patellaluxation er betegnelsen for en tilstand, hvor knæskallen ikke længere ligger stabilt på sin plads. Den glider ud af sin normale stilling (luxerer). Knæskallen kan enten flyttes mod midten (medialt) eller til siden (lateralt). Patellaluxation bruges også, når knæskallen ligger på sin normale plads, men let kan forskydes til siden.Patellaluxation er betegnelsen for en tilstand, hvor knæskallen ikke længere ligger stabilt på sin plads. Den glider ud af sin normale stilling (luxerer). Knæskallen kan enten flyttes mod midten (medialt) eller til siden (lateralt). Patellaluxation bruges også, når knæskallen ligger på sin normale plads, men let kan forskydes til siden.


Symptomer


Løse knæskaller opdages tit, fordi hunden begynder at halte. Haltheden kan variere fra periodevis lidt halt til, at hunden overhovedet ikke støtter på benet. Ved undersøgelse er knæskallen enten udenfor sit leje eller som let kan flyttes ud af sit leje. Oftes er knæskallen på midtersiden af benet, men kan også være på ydersiden af benet. Lidelsen ses ofte på begge ben, men kan også ses kun på den ene ben.

Grad 0: Normal

Grad 1: Patella ligger på plads men kan luxeres (luxeres=flyttes fra normale position/beliggenhed) manuelt og vender spontant tilbage til normal position.

Grad 2: Patella kan let luxeres enten manuelt eller spontant. Forbliver hovedsageligt luxeret men kan reponeres (reponeres=bringes tilbage til normale position).

Grad 3: Patella er permanent luxeret og kan ikke reponeres.


Kilde: Cavalierklubben


__________________________________________________________________________________________________________

 
.


Syringomyeli - SM  (ikke et krav - frivillig undersøgelse)


Hvad er syringomyeli:


Væskefyldte hulrum i rygmarven. Grunden er populært sagt, at kraniet er for lille til hjernen.

De første videnskabelige rapporter om problemet stammer fra 1997, fra såvel UK (England), Syd Afrika og Australien, næsten samtidig. Det første tilfælde i England var – set i bakspejlet i 1987.

Det er særligt Cavalierer, der har sygdommen, men findes også hos andre små racer. Skyldes, at kraniet er blevet kortere.

Sygdommen forårsager smerte hos den ”ramte” hund.


Symptomer kan være: 

Afbrudt søvn, hunden har svært ved at klare motion, smerter ved spring, kradser sig, særligt når den går, er ophidset, når man rører hunden, den får halsbånd på. Men – ikke alle hunde med SM har symptomer. Det kommer an på, hvor udposningen er. Men en hund, der ikke har symptomer, kan få hvalpe med SM, hvalpe med smerter på grund af SM.

Mest almindelige kliniske tegn: Smerte, angst, aggression, kradsen (som selvfølgelig også kan skyldes andre ting.) Diagnosen fås ved MR skannning.

En cavalier med syringomyeli behøver dog bestemt ikke være aflivningsklar. Med vanddrivende medicin eller evt. smertestillende medicin kan hunden i nogle tilfælde leve i årevis.
Kilde: Cavalierklubben___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Frivillig undersøgelse for arvelige øjensygdomme  -  (ikke et krav - frivillig undersøgelse)


Det kan være en god ide at få sin cavalier øjenlyst, dvs. undersøgt for arvelige øjensygdomme. Dette skal gøres hos en af de dyrlæger, der er uddannet til at foretage øjenlysning.


Jeg har valgt at øjenlyse mine tæver.


Der kan læses meget mere herKilde: dsvo.dk - Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi
Syrengomyeli


Hvad er syringomyeli (SM):Væskefyldte hulrum i rygmarven. Grunden er populært sagt, at kraniet er for lille til hjernen.

De første videnskabelige rapporter om problemet stammer fra 1997, fra såvel UK (England), Syd Afrika og Australien, næsten samtidig. Det første tilfælde i England var – set i bakspejlet i 1987.

Det er særligt Cavalierer, der har sygdommen, men findes også hos andre små racer. Skyldes, at kraniet er blevet kortere.

Sygdommen forårsager smerte hos den ”ramte” hund.


Symptomer kan være:

Afbrudt søvn, hunden har svært ved at klare motion, smerter ved spring, kradser sig, særligt når den går, er ophidset, når man rører hunden, den får halsbånd på. Men – ikke alle hunde med SM har symptomer. Det kommer an på, hvor udposningen er. Men en hund, der ikke har symptomer, kan få hvalpe med SM, hvalpe med smerter på grund af SM.


Mest almindelige kliniske tegn: Smerte, angst, aggression, kradsen (som selvfølgelig også kan skyldes andre ting.) Diagnosen fås ved MR skanning.


En cavalier med syringomyeli behøver dog bestemt ikke være aflivningsklar. Med vanddrivende medicin eller evt. smertestillende medicin kan hunden i nogle tilfælde leve i årevis.


Kilde: CavalierklubbenØjenlysning


Jeg øjenlyser mine tæver inden avl, for at vide om der er noget jeg skal være opmærksom på.


Ved øjenlysning undersøges der blandt andet for en lang række øjensygdomme:


 • Persisterende Pupilmembran (PPM)
 • Persisterende Hyperplastisk Tunica Vasculosa Lentis/Primær Vitreus (PHTVL/PHPV)
 • Katarakt (medfødt)
 • Retinal Dysplasi (RD)
 • Hyoplasi af N. opticus/mikropapil
 • Collie Eye Anomaly (CEA)
 • Entropion/Trichiasis
 • Ektropion/Makroblefaron
 • Distichiasis/Ektopiske Cilier
 • Cornea Dystrofi
 • Katarakt (ikke medfødt)
 • Linseluksation (primær)
 • Retinal Degeneration (PRA)


Mere info om selve øjenundersøgelsen og avlsanbefalinger


Kilde: DSVO - Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi